Dla kogo

Moja oferta skierowana jest zarówno do osób, które chciałyby pracować nad własnym rozwojem, ale również do tych, którzy doświadczają trudności lub cierpienia.

Obszary w których udzielam wparcia i pomocy psychologicznej obejmują:

 • Problemy emocjonalne (lęki, poczucie bezsilności, nerwowość, niemożność wyrażania emocji).
 • Dolegliwości psychosomatyczne.
 • Obsesje i kompulsje.
 • Zaburzenia osobowości.
 • Kryzysy życiowe.
 • Nowe sytuacje i wyzwania życiowe (rozwód, macierzyństwo, nowa praca, żałoba, choroba).
 • Relacje partnerskie (zdrada, rozwód, strata bliskiej osoby, żałoba.)
 • Choroby afektywne (choroba afektywna dwubiegunowa, depresja).
 • Zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia)
 • Ataki paniki.
 • Trudności komunikacyjne.