Czym jest psychoterapia Gestalt

W swojej pracy wykorzystuję metody i założenia psychoterapii Gestalt. Psychoterapia Gestalt należy do humanistycznych szkół psychoterapeutycznych, która integruje w sobie wątki psychoanalityczne, fenomenologię, holizm, psychologię postaci oraz filozofię egzystencjalizmu. Poprzez integrację wielu podejść psychoterapia Gestalt stara się ujmować człowieka w sposób całościowy i niepowtarzalny. Jako szkoła humanistyczna akcentuje rolę wolności i odpowiedzialności w życiu.

Głównym założeniem tego podejścia jest poszerzanie Twojej świadomości, aby Twoje życie mogło obrać właściwy dla Ciebie sens i kierunek. Gestalt rozprawia się z Twoimi automatycznymi reakcjami, przekonaniami, które bardziej Ci ciążą, aniżeli pomagają i uczy Cię wieść bardziej świadome życie.

Większość trudności, z którymi zgłaszają się do mnie moi klienci wynika albo z tego, że nie rozumieją lub nie wiedzą dlaczego zachowują się lub reagują w określony sposób. Doznają często frustracji lub smutku z powodu własnych automatycznych reakcji. Wspólnie pracujemy nad tym, żeby uświadomili sobie autentyczne potrzeby i nauczyli się je zaspokajać, biorąc za to odpowiedzialność.

Czasami okazuje się, że rozmowa nie wystarcza i wtedy szczególnie pomocne wydają się pozostałe narzędzia, którymi dysponuje psychoterapia Gestalt jak np.praca z pustym krzesłem, eksperyment, strumień świadomości, czy praca z ciałem.

Psychoterapia Gestalt daje Ci możliwość nie tylko poznania, ale i realnego doświadczenia własnych zdolności oraz ograniczeń. Dzięki temu możliwe staje się dostrzeżenie przyczyn Twoich problemów i wypracowanie optymalnego sposobu na ich przezwyciężenie. Istotnym elementem terapii jest sprowadzanie Twoich trudności do „tu i teraz”, ponieważ zarówno przeszłość, jak i przyszłość jest przez każdego doświadczana tylko w teraźniejszości.

Jeżeli masz więcej pytań na temat psychoterapii Gestalt zachęcam Cię do śledzenia mojego bloga, gdzie na bieżąco zamieszczam artykuły na temat psychoterapii Gestalt i jej praktycznych zastosowań.