Psychoterapia krótkoterminowa

Psychoterapia zawężona do pracy z określonym obszarem, który stanowi dla Ciebie trudność, jak na przykład: przezwyciężenie kryzysu lub podjęcie ważnej decyzji. Ta forma psychoterapii angażuje Twoje zasoby w celu opracowania w możliwie krótkim czasie rozwiązania. Jest ona realizowana w postaci cotygodniowych 50-minutowych sesji. Długość trwania całego procesu terapeutycznego wynosi zazwyczaj od kilku do kilkunastu spotkań.

W psychoterapii krótkoterminowej kluczowe jest doprecyzowanie celu, nad którym chcesz pracować. Zdarza się, że zgłaszane trudności są na tyle złożone i kompleksowe, że ich rozwiązanie jest niemożliwe w obrębie psychoterapii krótkoterminowej, ponieważ wymaga dłuższej pracy psychoterapeutycznej. W mojej pracy dużą wagę przykładam do określenia jasnych i klarownych celów psychoterapeutycznych i sprawdzenia na ile są one realistyczne. W psychoterapii krótkoterminowej szczególnie istotna jest Twoja aktywność podczas sesji psychoterapeutycznych i regularne przychodzenie na sesje.