Czym jest psychoterapia

Psychoterapia jest pracą nad sobą i przeżywanymi trudnościami w profesjonalnej relacji terapeutycznej. Celem psychoterapii jest dotarcie do źródeł problemów oraz rozwój osobowości. Psychoterapia jest realizowana w postaci regularnych cotygodniowych sesji trwających 50 minut. Podczas spotkań z psychoterapeutą masz możliwość :

  • Wyrazić własne obawy związane z przeżywanym przez Ciebie problemem w atmosferze poufności i szacunku..
  • Zrozumieć istotę przeżywanych przez Ciebie trudności.
  • Zmienić automatyczne sposoby reagowania.
  • Poznać własne potrzeby i nauczyć się je zaspokajać.
  • Polepszyć relacje i ludźmi.
  • Nauczyć się żyć świadomie i czerpać z życia satysfakcję.

Podczas Twojego procesu psychoterapeutycznego szczególnie istotna jest relacja pomiędzy Tobą a psychoterapeutą, ponieważ niczym w soczewce ukazuje ona Twoje trudności w relacjach z ludźmi.

Bardzo ważna jest, żebyś podjął/podjęła świadomą decyzję wybierając psychoterapeutę, ponieważ od tego na ile czujesz się bezpiecznie w relacji psychoterapeutycznej zależą efekty Twojej psychoterapii. Żeby pomóc Ci podjąć świadomą decyzję przed rozpoczęciem procesu terapeutycznego organizuję dwie lub trzy sesje konsultacyjne podczas, których masz możliwość poznania tego, w jaki sposób pracuję i podjęcia decyzji czy jestem właściwą osobą, która może Ci towarzyszyć w twoim procesie psychoterapeutycznym.