FAQ

Q
Jak często organizowane są sesje psychoterapeutyczne?
A
Ilość sesji psychoterapeutycznych i czas trwania poszczególnych spotkań zależy od modalności, w której pracuje Twój psychoterapeuta. Zdarzają się psychoterapeuci, którzy prowadzą kilka sesji w tygodniu z jednym klientem. W modalności Gestalt w której pracuję spotykam się raz w tygodniu z klientem podczas psychoterapii indywidualnej. Każde takie spotkanie trwa 50 minut. Jest to optymalny czas pozwalający na przepracowanie poruszanych kwestii. Spotkania raz w tygodniu zapewniają optymalny czas na zasymilowanie poruszanych treści w przypadku psychoterapii indywidualnej. Tylko w wyjątkowych sytuacjach (choroba, urlop) prowadzę sesje psychoterapii indywidualnej rzadziej niż raz w tygodniu. Z mojego doświadczenia wynika, że dłuższe przerwy w psychoterapii odbijają się negatywnie na procesie klientów.
Z parami spotykam się co dwa tygodnie, co również jest optymalnym czasem z punktu widzenia procesu psychoterapii par.
Q
Komu nie mogę pomóc?
A
Nie podejmuję się psychoterapii w przypadku osób uzależnionych od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych. Trudno jest pracować nad poszerzaniem świadomości z osobą, której organizm jest uzależniony od środków psychoaktywnych. Takim osobom proponuje w pierwszej kolejności skorzystanie z profesjonalnej pomocy terapeuty. Po uzyskaniu stabilnej abstynencji mogę podjąć się prowadzenia psychoterapii.
Nie mogę pomóc osobom, które nie chcą otrzymać mojej pomocy. To stwierdzenie może brzmieć paradoksalnie, ale skuteczność psychoterapii zależy m. inn. od Twojej motywacji. Podczas pierwszych dwóch – trzech spotkań konsultacyjnych koncentruję na tym z jakiego powodu chcesz rozpocząć własną psychoterapię. W swojej pracy spotykałam klientów, którzy byli wysyłani na psychoterapię przez swoich bliskich lub instytucje. Rozpoczęcie ich procesu terapeutycznego stawało się możliwe dopiero po tym jak odnaleźli własne motywy do uczestniczenia w psychoterapii.
Q
Jakie są typowe trudności podczas psychoterapii?
A
Może się zdarzyć, że w trakcie procesu psychoterapeutycznego ogarnie Cię niechęć do kontynuowania psychoterapii. Taki stan może być spowodowany faktem, że Twoje objawy mogą ulec zaostrzeniu, nie dostrzegasz wpływu psychoterapii na własne życie lub obawiasz się, że nie będziesz w stanie przepracować własnych trudności. Powodów niechęci może być całe mnóstwo. Twoja niechęć do psychoterapii jest całkowicie naturalna i wynika z tego, ze pod wpływem psychoterapii dochodzi do reorganizacji Twojej osobowości. Być może pozbyłeś się/pozbyłaś się starych mechanizmów obronnych i nie do końca radzisz sobie w używaniu nowych mechanizmów. Najistotniejsze co możesz zrobić w takiej sytuacji, to podzielić się własnymi obawami lub frustracjami z Twoim psychoterapeutą. Z mojego doświadczenia wynika, że wspólne zajęcie się Twoim impasem w procesie psychoterapeutycznym ma niezwykle pozytywne skutki.
Q
Jak mogę zakończyć psychoterapię?
A
Jeżeli podjąłeś/podjęłaś decyzję o zakończeniu procesu psychoterapeutycznego zapraszam Cię na trzy sesje podsumowujące Twój proces psychoterapeutyczny. Te trzy sesje kończące Twoją psychoterapię służą do tego, żebyś mógł/mogła domknąć wszystkie rozpoczęte sprawy i uświadomić sobie w jaki sposób osiągnąłeś/osiągnęłaś cele terapeutyczne. Często również zwracam swoim klientom uwagę na potencjalne obszary do pracy psychoterapeutycznej.
Zakończenie psychoterapii to również możliwość przyglądnięcia się temu w jaki sposób żegnasz się z ludźmi. W życiu rzadko mamy możliwość pożegnać się z innymi i zakończyć istotne kwestie. Staram się żeby moi klienci mogli pożegnać się zarówno ze mną i jak i właściwie zakończyć własny proces psychoterapii.
Q
Czy muszę się przygotować do sesji psychoterapeutycznej?
A
Nie trzeba przygotowywać się do sesji psychoterapeutycznej. Oczekuję od Ciebie tylko Twojej obecności, zaangażowania i autentyczności.